ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT

Si us plau , li preguem que dediqui uns minuts a omplir aquesta petita enquesta, la informació de la qual ens ajudarà a millorar el nostre servei.

Les seves respostes seran tractades de manera confidencial i no seran utilitzades en cap cas per a finalitats comercials. Moltes gràcies!

 

Servei contractat

 

En cas de tractar-se de curs o taller:
1 - Si us plau, valori la capacitat tècnica de la persona encarregada d'impartir el curs:
2 - Valori la capacitat didàctica del curs :
3 - Valori els continguts del curs:

 

4 - S'han complert les seves expectatives?
Creu que la nostra oferta és:
5- ¿ Adequada ?
6- ¿ Completa ?

 

7 - Si us plau, valori la seva impressió general sobre Mayéutika:
8 - Si us plau, valori la qualitat dels serveis contractats:
10 - Si us plau, valori la relació qualitat-preu dels serveis contractats:
9 - Contractaría de nou els serveis de Mayéutika?

11 - Li agraim qualsevol sugerència o comentari :